Loading…

เคมีภัณฑ์เพื่อการชุบ

สารเคมี

พื้นฐานและน้ำยาเงา ทางบริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญ กับสารเคมีในบ่อชุบมีผลโดยตรงต่องานชุบ ดังนั้นเราจึงคัดสรรและตรวจสอบสารเคมีที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นและมั่นใจในการควบคุม คุณภาพน้ำยาชุบได้อย่างเต็มที่

 

สารเคมีเตรียมผิวก่อนชุบ

งานชุบที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากการล้างเตรียมผิว

ที่ดีด้วย เรามีเคมีล้างไขมันที่เหมาะทุกการใช้งาน

ประหยัดและต้นทุนต่ำ ให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน

1.AP-96 เคมีล้างไขมัน(ผง/สูตรด่าง)แบบต้ม

2.EP-90 เคมีล้างไขมัน(ผง/สูตรด่าง)แบบใช้ไฟฟ้า

3.AC-88 เคมีล้างไขมัน(น้ำ/สูตรกรด)

 

กลุ่มสารเคมีสำหรับงานชุบซิงค์กรด

ซิงค์กรด นิยมมากสำหรับโรงชุบน๊อต สกรู ให้ความเงางามใส ชุบทำความหนาได้เร็ว

เรากล้ารับประกันคุณภาพน้ำยาเงา-พื้นของเรา ได้ตลอดอายุการใช้งาน,อัตราสิ้นเปลืองต่ำ,ความหนาสม่ำเสมอ, ทำสีโครเมตได้ทุกประเภท ฯลฯ

สารเคมีสำหรับงานซิงค์กรด

1.แอมโมเนียมคลอไรด์, โปแตสเซียมคลอไรด์, ซิงค์คลอไรด์, กรดบอริก

2.แผ่นซิงค์

3.น้ำยาเงา-พื้นซิงค์กรด (30, 125, 200 kg)

3.1 AZ-10 Series

3.2 AZ-3000 Series

3.3 AZ-4000 Series

 

กลุ่มสารเคมีสำหรับงานชุบซิงค์ด่าง

การชุบซิงค์ด่างสูตร non-cyanide เป็นที่นิยม

อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีมาก ต้นทุนบำบัดน้ำเสียต่ำ, ความหนาสม่ำเสมอ ดังนั้น น้ำยาเงาซิงค์ด่างของเราสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน สามารถชุบทำความหนาได้เท่าหรือใกล้เคียงกันมากทั้งบริเวณกระแสไฟฟ้าสูงและต่ำ,ชุบชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี, อัตราสิ้นเปลืองต่ำมาก, ทนต่ออุณหภูมิได้สูงมากกว่าน้ำยาเงาสูตรทั่วไป, ควบคุมง่าย และทำสีโครเมตได้ทุกสี

สารเคมีสำหรับงานซิงค์ด่าง

1.ซิงค์ออกไซด์, โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)

2.แผ่นซิงค์

3.น้ำยาเงา (30, 125, 200 kg)

3.1 ZN-50 Series

3.2 ZN-70 Series

3.3 ZN-475 Series

 

สารเคมีสำหรับงานชุบซิงค์่ด่างแบบไซยาไนด์

ซิงค์ด่างไซยาไนด์ มีข้อดีคือ การดูแลรักษาน้ำยาทำได้ง่าย

ดังนั้นน้ำยาเงาของเรา จึงมีคุณสมบัติที่ดูแลรักษาง่าย ใช้งานง่ายประหยัด,ทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในบ่อชุบได้ดี

สารเคมีสำหรับงานซิงค์ไซยาไนด์

1. ซิงค์ออกไซด์, โซเีดียมไซยาไนด์, โซดาไฟ

2. น้ำยาเงาซิงค์ไซยาไนด์ (30, 125, 200 kg)

2.1 CN-99 Series

2.2 CN-1320 Series

2.3 CN-2380 Series

 

สารเคมีสำหรับงานชุบนิกเกิล

นิกเกิลเป็นโลหะมีค่า นิยมชุบเคลือบทั้งงานเพื่อการตกแต่ง และเพื่อความคงทนถาวร น้ำยาเงานิกเกิลของเราได้รับการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้สูตรน้ำยาที่ควบคุมง่าย, เหนียว ไม่ล่อนลอก,เหมาะทั้งงานกลิ้งและแขวน. สามารถใช้ชุบหลังขั้นตอนชุบทองแดง, ชุบก่อนการชุบโครเมี่ยม, และใช้ร่วมในกระบวนการชุบพลาสติก ได้

 

สารเคมีสำหรับงานนิกเกิล

1. นิกเกิลซัลเฟต, นิกเกิลคลอไรด์, กรดบอริก

2. nickel square

3. น้ำยาเงา-พื้น นิกเกิล (30, 125, 200 kg)

3.1 BN-250, BN-251 Series

4. น้ำยาเร่งซอก APT (สำหรับการชุบชิ้นงานรูปร่างซับ

ซ้อนหรือมุมลึก)

5. น้ำยากำจัดโลหะปนเปื้อน (กำจัดซิงค์/ทองแดง)

 

สารเคมีสำหรับงานชุบทองแดง

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำยาเงาทองแดงกรดและ

ทองแดงด่าง สูตรประสิทธิภาพสูง จากญี่ปุ่น

สารเคมีสำหรับงานทองแดงกรด

1. น้ำยาเงาทองแดงด่าง W-97

2. น้ำยาเงาทองแดงกรด EC-35 Series

 

สารเคมีอื่นๆ

เพราะเรา มีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญด้านสารเคมี และเข้าใจเกี่ยวกับความจำเพาะเจาะจงของแต่ละ งานชุบที่มีความต้องการสารเคมีที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงรับเป็นที่ปรึกษาในการจัดซื้อจัดหา สารเคมีที่ท่านต้องการได้ ในตลาดสารเคมีอันกว้างขวาง